xe tai hyundai, xe ben hyundai, gia xe tai hyundai, hyundai, hyundai tai, xe tải hyundai, xe hyundai, hyundai nam phat

Giảm 10-20% phí BOT đường bộ
Chính phủ đã chỉ đạo giảm 10-20% phí BOT đường bộ. Với chỉ đạo này sẽ có khoảng 30 trạm BOT nằm trong diện xem xét giảm phí.

Thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết sô 35/CP, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp gần đây, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) rà soát các dự án giao thông BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) hiện hành.

Phó thủ tướng đề nghị tạm dừng không tăng phí trong năm 2016 với các trạm thu phí hoạt động trước năm 2014. Với các trạm hoạt động trước năm 2014, nhà đầu tư thực hiện đầu tư thêm dự án mới hoặc đầu tư mở rộng, thì cho phép điều chỉnh mức thu.

Đối với trạm thu phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh ban hành mức thu phí, Phó thủ tướng đề nghị UBND tỉnh rà soát không tăng phí trong năm 2016, đồng thời thực hiện giảm phí. Đối với dự án sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng và thu phí thì tiếp tục ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn dự án.

Ngoài ra còn có các dự án mà doanh thu thực tế cao hơn dự báo trong phương án tài chính của hợp đồng BOT; giảm chi phí đầu tư dự án do được hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT)...

Các bài khác

ĐỐI TÁC & TÀI TRỢ
icon

COPYRIGHT © 2016 HYUNDAI

DESIGN BY PTIT